Powiadomienie Push

Czym jest powiadomienie Push?

Podobnie do wiadomości SMS, powiadomienie push jest alertem, który natychmiast pojawi się na twoim mobilnych urządzeniu z Androidem lub iOS. Powiadomienia o wyłączeniu zostaną natychmiast przepchniętę na twoje mobilne urządzenie.

Czemu używać powiadomienia push?

Powiadomienia push są atrakcyjną alternatywą dla powiadomień SMS, zwłąszcza jeśli masz stałe połączenie internetowe na swoim urządzeniu mobilnym. Nie pobieramy opłaty za wysłane wiadomości push, ale musisz posiadać plan/subskrypcje która obsługuje powiadomienia push.

Jak to działa?

Pushbullet powiadomienia
Pushbullet powiadomienia
Pushover powiadomienia
Pushover powiadomienia
Prowl powiadomienia
Prowl powiadomienia
Pushover powiadomienia na Pebble zegarku
Pushover powiadomienia na Pebble zegarku

W chwili obecnej możemy wysyłać wiadomości push na urządzenia mobilne z Androidem oraz iOS poprzez Pushbullet, Pushover i Prowl.

Dowiedz się więcej